Certifikacija proizvoda Eco Mobile-a I OBJAVLJENO 24.04.2019.

Certifikacija proizvoda Eco Mobile-a

Certifikacija proizvoda Eco Mobile-a

Certifikacija proizvoda Eco Mobile-a”, šifra projekta: KK.03.2.1.08.0093

Kratki opis projekta
Cilj projekta je certificiranje proizvoda, a u svrhu povećanja konkurentnosti potenciranim razvojem poslovanja kroz certifikaciju proizvoda, u okviru izvršenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova temeljem poziva na dostavu projektnih prijava “Certifikacijom do tržišta”, šifra projekta KK.03.2.1.08.0093.
Certifikacija se odnosi na ukupno 10 proizvoda (Smart Waste senzor LoRa, Smart Waste senzor NB-IoT, Smart Waste sensor Tilt, Smart Waste sensor GPS,  Hendheld, Kadica, Senzor nagiba, Ultrasonic, Vaga)  i 5 komponenti jednog proizvoda -Sustava za elektronsku evidenciju (Master RPI, ButtonBox, LED box, RFID2CAN, SplitterBox).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Eco Mobile je ovim projektom certificirao deset svojih proizvoda i pet komponenti čime dokazuje njihovu KVALITETU, SIGURNOST i POUZDANOST za postojeća i nova tržišta.  Certifikacija vlastitih proizvoda doprinijeti će ostvarivanju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva poduzeća, a neki od njih su i osiguranje lakšeg pristupa novim tržištima (SAD, Rumunjska, Njemačka) što direktno utječe na povećanje prihoda od izvoza, kao i zadržavanje pozicije lidera u inovativnosti, istraživanju i razvoju čime će Eco Mobile nastaviti biti korak ispred konkurencije.

Također, kao rezultat ovog projekta povećati će se i prihodi od prodaje, a zaposlit će se i šest novih djelatnika. Sve navedeno će utjecati na povećanje konkurentnosti tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU
Ukupna vrijednost projekta se određuje na 1.042.197,50 HRK, a bespovratna sredstva koja se dodjeljuju iznose 703.254,30 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:
od 01. svibnja 2018. do 01.svibnja 2019.

Kontakt osoba za više informacija:
Aleksandar Ivanović, direktor
Kontakt broj: +385 (1) 555-6636

Poveznice 
Strukturni fondovi    www.strukturnifondovi.hr
Javna nabava    https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/certifikacija-proizvoda-eco-mobile-a/