Kontaktirajte nas danas i naš prodajni predstavnik će vas uskoro kontaktirati!
×

Značajno ubrzanje prolaza i vaganja vozila

Sustav samostalno otvara kolne rampe i upravlja vaganjem vozila čime se ostvaruje značajna ušteda na vremenu i povećava kapacitet prolaza komunalnih vozila.

Ubrzanje procesa izrade prateće dokumentacije

Programska aplikacija samostalno kreira i upisuje sve podatke i priprema prateću dokumentaciju za svaki prolaz s podacima o vrsti i težini otpada čime se značajno štedi na vremenu i smanjuje mogućnost pogreške pri izradi prateće dokumentacije.

Bez dodatnog upisivanja u eONTO sustav

Sustav je u potpunosti integriran s eONTO sustavom; unos, korekcije, otkazivanje, pozivanje PLO-a te samostalno i automatski vrši upis za svaki kreirani dokument o prolazu i vaganju vozila.

Jednostavno korištenje u više organizacijskih jedinica

Sustav omogućuje automatizirano knjiženje dokumenata iz više organizacijskih jedinica ili tvrtki partnera (npr. komunalna tvrtka i tvrtka koja upravlja vodovodom i odvodnjom).

KOMPONENTE SUSTAVA

Programska aplikacija s više programskih modula

Programski modul – Kontrola prolaza
- dinamički prikaz stanja svih komponenti na ulazima i izlazima
- prikaz slike uživo
- automatsko upravljanje radom kolnim rampama senzorima za detekciju prisutnosti
- automatsko upravljanje radom RFID čitača na kontrolnim točkama ulaza i izlaza
- automatsko upravljanje radom UHF antenama na kontrolnim točkama ulaza i izlaza
- komunikacija i upravljanje radom kolne vage, automatska odvaga, ručna odvaga, nuliranje
- upravljanje i komunikacija s tipkama za odabir vrsti otpada na kolnom ulazu
- upravljanje i komunikacija s modulom za očitavanje vrsta otpada putem daljinskih upravljača
- pregled povijesti prolaza s fotografijama
- pregled povijesti vaganja

Programski modul – ONTO
- automatsko kreiranje dokumenata za svaki prolaz vozila
- automatizirani unos svih dokumenata u ONTO očevidnik
- u potpunosti automatizirani proces kreiranja MKO i UMK za svaki prolaz te upis u ONTO

Programski modul – eONTO
- automatsko upisivanje svakog kreiranog dokumenta u eONTO sustav
- automatsko povlačenje kreiranih PLO obrazaca iz eONTO sustava
- automatizirani unos korekcije težine sa vage u eONTO sustav
- svi dokumenti u potpunosti automatizirani s eONTO sustavom PLO, UVL, UVP, UT, UIS, UJP, UMR, UO, UP, UOD, URD, URD, UMK, UBK, izlaz, PLO, IVP, IU, IO, prijevoz Onto-P, PLO-P, MKO/BKO, MRD
- automatizirana sinkronizacija svih vrsta otpada sa eONTO sustavom

Programski modul – Izvještaji
- mogućnost kreiranja raznih izvještaja prema vrsti otpada, partneru, vozilu, vozaču, vremenu prolaza
- grafički prikaz izvještaja
- izvoz svih izvještaja PDF, Excel, Xml, csv

Programski modul – Vozni park
- administracija i upravljanje podacima o vozilima
- administracija i upravljanje podacima o vozačima
- administracija oznaka RFID i UHF za vozila i vozače
- administracija oznaka za prepoznavanje otpada putem daljinskih upravljača

Programski modul – Administracija i ovlasti
- upravljanje dozvolama pristupa pojedinima modula za svakog korisnika
- upravljanje i administracija korisničkih grupa

Upravljačka elektronika za kolne rampe

Pomoću upravljačke elektronike programska aplikacija samostalno upravlja radom rampe te prati statuse rampi i senzora za prisutnost vozila.

Kolne rampe sa senzorima prisutnosti vozila

Sustav predviđa ugradnju dvije kolne rampe s po tri senzora za prisutnost vozila na svakoj rampi.

Kolne vage

Kolna vaga sastoji se od nagaznog kolnog postolja s mjernim dozama te mjeriteljskog uređaja putem kojeg programska aplikacija vrši vaganje ili nuliranje.

Serversko računalo

Serversko računalo centralna je komponenta na kojem je instalirana programska aplikacija za upravljanje sustavom.

UHF antene za evidenciju prolaza

UHF RFID antene putem posebnih naljepnica za vjetrobranska stakla identificiraju vozila te pomoću posebnih kartica identificiraju vozače s udaljenosti do 8 metara.

Elektronički uređaj za ručni odabir vrste otpada

Služi za odabir vrste otpada na kolnom ulazu na vagu u slučaju kada sustav za daljinski unos vrste otpada nije u funkciji.

Elektronički uređaj za odabir vrste otpada putem daljinskih upravljača

Sastoji se od prijemnika i više daljinskih upravljača koji su namijenjeni odabiru vrste otpada prilikom dolaska na kolni ulaz.

LED ekran za komunikaciju s vozačem

Služi za prikazivanje statusa, obavijesti i poruka vozačima prilikom dolaska na kolni ulaz i kolnu vagu.

Video kamera

Omogućuje pregled statusa uživo na kolnom prilazu te spremanje u memoriju fotografija od svakog prolaza na kolnu vagu.

KAKO RADI EcoMobile SmartPass

1. Ulaz vozila

-vozilo prilazi na kolni ulaz
-sustav putem UHF antena beskontaktno automatski prepoznaje vozilo i vozača
-vozač putem daljinskog upravljača odabire vrstu otpada
-sustav podiže rampu 1 i propušta vozilo na vagu

2. Vaganje 1

-vozilo prilazi na kolnu vagu
-sustav samostalno važe vozilo
-nakon uspješnog vaganja sustav podiže rampu 2 i propušta vozilo s vage

3. Istovar/utovar otpada

-vozilo vrši istovar/utovar otpada

4. Izlaz vozila

-vozilo prilazi na izlaz
-sustav putem UHF antena beskontaktno automatski prepoznaje vozilo i vozača
-sustav podiže rampu 2 i propušta vozilo na vagu

5. Vaganje 2

-vozilo prilazi na kolnu vagu
-sustav samostalno važe vozilo
-nakon uspješnog vaganja sustav podiže rampu 1 i propušta vozilo s vage

6. Kreiranje prateće dokumentacije

-sustav samostalno priprema i upisuje sve potrebne podatke u željeni dokument
-djelatnik vrši i potvrđuje provjeru dokumenta
-sustav automatski upisuje podatke i kreirani dokument u ONTO očevidnik
-sustav automatski upisuje podatke i kreirani dokument u e-ONTO sustav