EcoMobile Cloud

EcoMobile Cloud objedinjuje kompletnu hardversku infrastrukturu (servere) i softver – internetski orijentiranu programsku aplikaciju. EcoMobile cloud radi na principu "softver kao usluga" (SaaS – Software as a Service) koji ne zahtjeva od korisnika potrebna ulaganja u računalnu opremu i programe, već se softver iznajmljuje za korištenje.

  • EcoMobile programska aplikacija-praćenje odvoza otpada
  • EcoMobile programska aplikacija-evidencija posuda za otpad
  • EcoMobile programska aplikacija-praćenje vozila

Dostupnost i sigurnost

Pristup aplikaciji i podacima moguć je u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg računala sa internetskom vezom i to nakon autorizacije, unosom korisničkog imena i zaporke. Podaci su uvijek dostupni, ali i maksimalno sigurni jer se svi poslužitelji nalaze u HT-ovom podatkovnom centru u Hrvatskoj te se održavaju sukladno visokim sigurnosnim standardima.


Prikaz podataka u realnom vremenu

Svi podaci evidentirani putem EcoMobile opreme na vozilima, EcoMobile nadogradnjama i SmartWaste senzorima na kontejnerima, prenose se bežičnim putem i trenutno su dostupni za prikaz i administraciju.


Jednostavnost korištenja

Intuitivno sučelje omogućava lako snalaženje i jednostavnost u korištenju.


Sinkronizacija podataka sa knjigovodstvenim programom

Sustav prema unaprijed definiranim postavkama i dinamici, automatski usklađuje podatke sa bazom podataka u knjigovodstvenom programu korisnika (ERP).Prikaz i administracija podataka o sakupljanju otpada

Svi podaci o evidentiranim pražnjenjima spremnika za otpad sa informacijama o vlasnicima spremnika i naznakom datuma i vremena pražnjenja, te nepravilnostima (pražnjenje spremnika bez RFID transpondera, nepravilno odlaganje otpada i dr.) i prijenosima podataka sa EcoMobile nadogradnji, dostupni su putem ekranskih prikaza ili detaljnih tabličnih izvješća (ekranski, Excell, PDF...).


Prikaz i administracija podataka o popunjenosti kontejnera za otpad

Podaci dobiveni putem EcoMobile SmartWaste senzora montiranih u kontejnere za otpad, prikazuju se putem ekranskih prikaza i uključuju informacije o kontejneru (tip, kapacitet, vrsta otpada), njegovu lokaciju prikazanu na karti i postotak njegove popunjenosti.


Automatsko planiranje ruta

Prema unaprijed definiranim graničnim vrijednostima stupnja popunjenosti, sustav automatski izdvaja one kontejnere koje je potrebno isprazniti i kreira najkraću moguću rutu za njihov obilazak.


Satelitsko praćenje kretanja komunalnih vozila

Satelitsko praćenje omogućava precizno informiranje o trenutnom statusu i kretanju komunalnih vozila kao i detaljnu rekonstrukciju svih prijeđenih ruta sa zabilježenim brzinama i zaustavljanjima, putem grafičkih prikaza na karti ili tabličnih izvješća. Uz navedene podatke, ovisno o tipu ugrađenog GPS/GPRS uređaja i dodatnoj opremi, prikazuju se i podaci o gorivu (zabilježena količine kod utakanja ili istakanja trenutna količina u spremniku, ukupna i prosječna potrošnja) i režimu vožnje (broj okretaja, % pritiska papučice gasa, temperatura motora, ukupna potrošnja goriva.).


Kreiranje izvještaja

Omogućena je jednostavna izrada niza tabličnih izvještaja koji uključuju detaljne podatke prema zadanim parametrima u određenom vremenskom intervalu. Sve izvještaje je moguće izvesti u Microsoft Excel (XLS) ili PDF format.