Kontaktirajte nas danas i naš prodajni predstavnik će vas uskoro kontaktirati!
×

Dostupnost i sigurnost

Pristup aplikaciji i podacima moguć je u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg računala sa internetskom vezom i to nakon autorizacije, unosom korisničkog imena i zaporke. Podaci su maksimalno sigurni jer se svi poslužitelji nalaze podatkovnom centru Hrvatskog Telekoma te se održavaju sukladno najvišim sigurnosnim standardima.

Prikaz podataka u
realnom vremenu

Svi podaci evidentirani putem EcoMobile sustava za identifikaciju posuda na vozilima, ručnim čitačima i SmartWaste senzorima na kontejnerima, prenose se bežičnim putem i trenutno su dostupni za prikaz i administraciju.

Jednostavnost korištenja

Intuitivno sučelje omogućava lako snalaženje i jednostavnost u korištenju.

 
 
 
 
 

Sinkronizacija podataka
sa knjigovodstvenim
programom

Sustav prema unaprijed definiranim postavkama i dinamici, automatski usklađuje podatke sa bazom podataka u knjigovodstvenom programu korisnika (ERP).

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI

Prikaz i administracija podataka o sakupljanju otpada

Svi podaci o evidentiranim pražnjenjima spremnika za otpad sa informacijama o vlasnicima spremnika i naznakom datuma i vremena pražnjenja, te nepravilnostima (pražnjenje spremnika bez RFID transpondera, nepravilno odlaganje otpada i dr.) i prijenosima podataka sa EcoMobile nadogradnji, dostupni su putem ekranskih prikaza ili detaljnih tabličnih izvješća (ekranski, Excell, PDF...).

Prikaz i administracija podataka o popunjenosti kontejnera
za otpad

Podaci dobiveni putem EcoMobile SmartWaste senzora montiranih u kontejnere za otpad, prikazuju se putem ekranskih prikaza i uključuju informacije o kontejneru (tip, kapacitet, vrsta otpada), njegovu lokaciju prikazanu na karti i postotak njegove popunjenosti.

Automatsko planiranje ruta

Prema unaprijed definiranim graničnim vrijednostima stupnja popunjenosti, sustav automatski izdvaja one kontejnere koje je potrebno isprazniti i kreira najkraću moguću rutu za njihov obilazak.

Satelitsko praćenje kretanja komunalnih vozila

Satelitsko praćenje omogućava precizno informiranje o trenutnom statusu i kretanju komunalnih vozila kao i detaljnu rekonstrukciju svih prijeđenih ruta sa zabilježenim brzinama i zaustavljanjima, putem grafičkih prikaza na karti ili tabličnih izvješća. Uz navedene podatke, ovisno o tipu ugrađenog GPS/GPRS uređaja i dodatnoj opremi, prikazuju se i podaci o gorivu (zabilježena količine kod utakanja ili istakanja trenutna količina u spremniku, ukupna i prosječna potrošnja) i režimu vožnje (broj okretaja, % pritiska papučice gasa, temperatura motora, ukupna potrošnja goriva.).

Kreiranje izvještaja

Omogućena je jednostavna izrada niza tabličnih izvještaja koji uključuju detaljne podatke prema zadanim parametrima u određenom vremenskom intervalu. Sve izvještaje je moguće izvesti u Microsoft Excel (XLS) ili PDF format.